ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Cookies

Ο ιστότοπος hytra.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη στον ιστότοπό του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν ανακτούν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για την πρόσβασή του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του hytra.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του hytra.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης του hytra.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του hytra.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων σελίδων του hytra.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα περαιτέρω πρόσβασης στις υπηρεσίες ή στις σελίδες αυτές.

 

Προσωπικα Δεδομενα

Ο ιστότοπος hytra.gr για την εκπλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του εστιατορίου HYTRA και για λόγους προστασίας του επισκέπτη, ζητεί κατά την ηλεκτρονική κράτηση να δηλώνονται τυχόν αλλεργίες σε πρώτες ύλες, τρόφιμα και φαγητά. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα επεξεργάζονται από τον ιστότοπο hytra.gr μόνο κατόπιν ρητής, ελεύθερης, συγκεκριμένης, και με θετική ενέργεια συγκατάθεσης του επισκέπτη, η οποία είναι ελευθέρως ανακλητή. Η αποθήκευση αυτών των προσωπικών δεδομένων δεν θα διαρκεί περισσότερες από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη συμφωνημένη, με βάση την ηλεκτρονική κράτησή του, ημέρα προσέλευσης του επισκέπτη στο εστιατόριο HYTRA.

Πέραν των ως άνω περιπτώσεων, ο ιστότοπος hytra.gr δεν συγκεντρώνει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του. Ο ιστότοπος hytra.gr  δεν συγκεντρώνει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του, για κανένα λόγο. Η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter του, είναι προαιρετική και απαιτεί μόνο την υποβολή μίας ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την αποστολή του, ο χρήστης δε που εγγράφεται στο newsletter, συναινεί στη χρήση των στοιχείων που καταχωρεί, ώστε να πραγματοποιηθεί η αποστολή των ενημερωτικών αυτών επιστολών. Ο ιστότοπος hytra.gr δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των επισκεπτών του, που συλλέγει με αυτόν τον τρόπο, για άλλους λόγους πέραν της διανομής των newsletters, ούτε να τις μοιράζεται με τρίτους. Τα newsletters που αποστέλλει ο ιστότοπος hytra.gr μπορεί να περιέχουν διαφημιστικά μηνύματα ή banners. Κάθε ηλεκτρονική επιστολή δίνει τη δυνατότητα διαμόρφωσης των στοιχείων που έχει καταχωρήσει ο χρήστης, καθώς και διαγραφής από την υπηρεσία αυτή και όλων των στοιχείων που έχει καταχωρήσει για αυτόν τον λόγο.

Ο ιστότοπος hytra.gr χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Facebook προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του να επικροτούν (like) και να μοιράζονται (share) τα κείμενα και τα video του ιστοτόπου, μέσω του λογαριασμού τους που διατηρούν στο Facebook. Ο ιστότοπος hytra.gr δηλώνει ρητά ότι δεν λαμβάνει γνώση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών που συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Facebook υπόκειται στους όρους ιδιωτικότητας (privacy) της πλατφόρμας. Στις σελίδες του hytra.gr γίνεται χρήση των εργαλείων του Facebook, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies, web beacon και άλλων τεχνολογιών αποθήκευσης από το Facebook, για την παροχή υπηρεσιών μέτρησης. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Facebook υπόκειται στους όρους ιδιωτικότητας (privacy) της πλατφόρμας και μπορεί να βρεθεί εδώ.

Ο ιστότοπος hytra.gr χρησιμοποιεί μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών, τον μηχανισμό της πλατφόρμας Analytics, της εταιρίας Google, για να συγκεντρώνει ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες το περιεχόμενο του hytra.gr είναι χρήσιμο ή δημοφιλές ή για λόγους marketing. Ο ιστότοπος hytra.gr δεν χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συλλέγει για να προβάλλει συμπεριφορική διαφήμιση στις σελίδες του (διαφήμιση ανάλογη με τις προτιμήσεις των επισκεπτών). Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα cookies και τις άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από την Google στο hytra.gr για την καταγραφή της επισκεψιμότητας, υπόκειται στους όρους ιδιωτικότητας (privacy) της πλατφόρμας και μπορεί να βρεθεί εδώ.

 

Γενικοί Όροι

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα του hytra.gr. Η αναδημοσίευση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση ή διανομή του, απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο.  Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες αυτού του ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα άλλων οργανισμών ή εταιρειών, αποτελούν δική τους πνευματική διοκτησία.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του hytra.gr, ανάγνωση των κειμένων του, προβολή φωτογραφιών και βίντεο και χρήση των υπηρεσιών του, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Ο ιστότοπος hytra.gr δεν χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συλλέγει για κανένα άλλο λόγο πέραν αυτών που αναφέρονται στους όρους χρήσης του ιστοτόπου. Οι όροι αυτοί αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του hytra.gr και του επισκέπτη των σελίδων του. H χρήση του hytra.gr από τους επισκέπτες του προϋποθέτει την κατανόηση και τη συνολική αποδοχή όλων των προαναφερθέντων όρων.

@HYTRA_RESTAURANT #HYTRA #MICHELIN_DINING

HYTRA RESTAURANT & BAR

1 ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΚΚΑΛΙ

115 21 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
+302177071118, +302103316767

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Specials Digital Athens & Libertad UK

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Specials Digital Athens